Ukategorisert

Bloggen oppgradert

Denne bloggen er fra nå av både norsklærerblogg og språkblogg. Jeg har slått sammen to av bloggene mine, og laget en fagblogg. Innleggene skal være om min interesse for språk og mine erfaringer som norsklærer, anvendt språkviter og nordist. Siden jeg skriver både på bokmål og nynorsk, ganske om hverandre, vil innleggene og være på […]

Analyse, kva skal vi med det?

.Kjem eg nokon gong til å få bruk for analyse i arbeidslivet? -Kva er vitsen med dette her?, elevane mine stiller eigentleg ganske gode og kritiske spørsmål. For kvifor  må dei lære å analysere? Kva treng dei eigentleg analyser til? Eg kan ikkje garantere at diktanalyse eller novelleanalyse er noko elevar vil ha bruk for […]

Samtalens trafikkregler.

Noen ganger lurer jeg på om folk vet hvor mye ord kan såre. En replikk kan være nok til å knuse selvfølelsen til et menneske. Kanskje var det tankeløst, man mente det ikke, men likevel. .. Sosiologen Ervin Goffman brukte begrepet samtalens trafikkregler om hvordan vi mennesker lager regler for hvordan en samtale utarter seg. […]

Skriving, rettskriving, er det så nøye?

«Ungdommen kan jo ikke skrive». Denne kommentaren kom fra en dame jeg kom i kontakt med på et busstopp. En dame som var negativ til det meste, viste det seg, og som altså mente at ungdommen i dag ikke kunne skrive. Ungdom bryr seg ikke om rettskriving, og dessuten kan de ikke uttale kj-lyden rett. […]

Proto-ord og barnespråk.

Min mor har fortalt meg at hun som femåring fikk vite at de skulle ha besøk av biskopen og lurte på hvilken kopp det var… Dette innlegget skal handle om barnespråk, eller språkutvikling hos barn. Det er et tema som alltid er interessant å diskutere, fordi alle har en eller annen historie, om egne barn, […]

Poetisk språk

Jeg elsker å skrive. Bruke språket til å skape, snu om på ord, setninger, lage nye ordbilder, finne på nye metaforer. Språket kan være poetisk med  men og helt uten metaforer. De sterkeste historiene er gjerne de mest nakne, de som bare forteller ting som de er, og ikke legger til så mye— less is more. Jeg […]

Norsk som andrespråk

For tiden tar jeg studiet norsk som andrespråk ved universitetet i Bergen. Det er et rent nettstudium. Jeg har undervist i norsk som andrespråk i noen år, og har vært opptatt av hvordan elever med annen språkbakgrunn kan få bedre muligheter i skolen.  Enkelte lurer på hvorfor norsk som andrespråk er et eget fag. Jeg […]