Archive | mai 2013

You are browsing the site archives by date.

Skriving, rettskriving, er det så nøye?

«Ungdommen kan jo ikke skrive». Denne kommentaren kom fra en dame jeg kom i kontakt med på et busstopp. En dame som var negativ til det meste, viste det seg, og som altså mente at ungdommen i dag ikke kunne skrive. Ungdom bryr seg ikke om rettskriving, og dessuten kan de ikke uttale kj-lyden rett. […]