Archive | oktober 2012

You are browsing the site archives by date.

Poetisk språk

Jeg elsker å skrive. Bruke språket til å skape, snu om på ord, setninger, lage nye ordbilder, finne på nye metaforer. Språket kan være poetisk med  men og helt uten metaforer. De sterkeste historiene er gjerne de mest nakne, de som bare forteller ting som de er, og ikke legger til så mye— less is more. Jeg […]

Norsk som andrespråk

For tiden tar jeg studiet norsk som andrespråk ved universitetet i Bergen. Det er et rent nettstudium. Jeg har undervist i norsk som andrespråk i noen år, og har vært opptatt av hvordan elever med annen språkbakgrunn kan få bedre muligheter i skolen.  Enkelte lurer på hvorfor norsk som andrespråk er et eget fag. Jeg […]